Спецификации

ИНФОРМАЦИОНЕН ФИШ ЗА СЪСТАВКИТЕ

в съответствие с Регламент (ЕО) No 907/2006 НА КОМИСИЯТА от 20 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) No 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите

Продукт: Почистващ и обезмасляващ препарат „ТИСИ“

ПРИЛОЖЕНИЕ: За почистване на ламелни топлообменници на климатици и вентилаторни конвектори

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Facot Chemicals Snc, за Ти си на ход ООД гр.Русе

Лице, което пуска на пазара: – Ти си на ход ЕООД гр.Русе
Адрес: гр.Русе, ул.„Борисова“ № 49
Тел. ……………………………
E-mail ……